Nocrypto
Simpler crypto
Nocrypto_entropy_unix
RNG seeding on Unix.
Nocrypto_entropy_lwt
RNG seeding on Lwt/Unix.
Nocrypto_entropy_mirage
RNG seeding on Mirage.