Module X509.Encoding.Pem.Certificate_signing_request

module Certificate_signing_request: sig .. end

Decoding and encoding of PKCS 10 certification requests in PEM format


PEM encoded certificate signing requests

type t = X509.CA.signing_request 
val of_pem_cstruct : Cstruct.t -> t list

of_pem_cstruct pem is t list, where all signing requests of the pem are extracted

val of_pem_cstruct1 : Cstruct.t -> t

of_pem_cstruct1 pem is t, where the single signing request of the pem is extracted

val to_pem_cstruct : t list -> Cstruct.t

to_pem_cstruct signing_requests is pem, the pem encoded signing requests.

val to_pem_cstruct1 : t -> Cstruct.t

to_pem_cstruct1 signing_request is pem, the pem encoded signing_request.